- Viser at skolene har tatt ansvar

– PISA-resultatene viser at skoleeiernes og skolenes arbeid med kvalitet i skolen gir resultater, sier Jan Sivert Jøsendal, fagleder for satsing og ledelse i KS.