Ikke bare pensjonskrav i kommunal sektor

Selv om pensjonsspørsmålet får den største oppmerksomheten når årets tarifforhandlinger starter opp, er det ikke kun pensjon som fagforeningene er opptatt av.