37 politifolk krever 25.000 hver

37 førstebetjenter og overbetjenter ved Rogaland politidistrikt har saksøkt Justisdepartementet for å få et spesielt tillegg på 25.000 kroner. Stavanger tingrett har satt av hele denne uken til saken.