Park og idrett: Lærlinger får varierte oppgaver og frisk luft

Har du grønne fingre eller liker å jobbe på fritidsanlegg, bør du søke deg til Park og idrett i Stavanger kommune.