Skoler lager alternative dagsverk

Mange rogalandselever samlet inn penger til Operasjon Dagsverk i går. Likevel viser det seg at flere skoler dropper ut og starter egne prosjekter.