• Jan Tore Glenjen

Sjømenn streiker i solidaritet