- 2002 ser svært lovende ut

2002 ser lovende ut for det meste av næringslivet i Rogaland. Deter konklusjonen vi kan trekke etter å ha snakket med tre aktører iforbindelse med årsskiftet.