Milliardminus for If-konsernet

Det nordiske skadeforsikringsselskapet If fikk et negativt driftsresultat på 1,6 milliarder kroner i 1. halvår.