Stabile lesertall for norsk dagspresse

67 aviser går tilbake, 39 aviser har stabile lesertall mens 44 aviser har flere lesere nå enn for et år siden, viser Forbruker & Media-undersøkelsen som Gallup har utført for Mediebedriftenes Landsforening.