Vårløsning for Kverneland Group

Kverneland Group selger og tjener mer enn på lenge, som følge av økte råvarepriser og bedret investeringsevne i landbruket internasjonalt.