• UiS-professorene Bjørn Asheim, til venstre, og Rune Dahl Fitjar ser fram til å møte innovasjonsforskere fra Europa på Senter for innovasjonsforskning. Helene Andreassen

Hva gjør en region nyskapende?

Politikere og regionbyråkrater kan spisse ørene når forskere innen regional innovasjon fra Europa skal avsløre 90 av sine funn.