• UiS-professorene Bjørn Asheim, til venstre, og Rune Dahl Fitjar ser fram til å møte innovasjonsforskere fra Europa på Senter for innovasjonsforskning. FOTO: Helene Andreassen

Hva gjør en region nyskapende?

Politikere og regionbyråkrater kan spisse ørene når forskere innen regional innovasjon fra Europa skal avsløre 90 av sine funn.