Elkem krev bonus tilbake

SAUDA: I Sauda spør smelteverksarbeidarane seg om Elkemkonsernet vil gå til sak for drygt 14 000 kroner?