Elektronisk handel skal gi vekst og nyskaping

Elektronisk handel og forretningsdrift skal få fart på nyskaping i næringslivet.