Likegyldighet gir mobbing næring

LO-sekretær Svein Fjellheim sier at mobbing på arbeidsplassen kan unngås, men da må vi få bukt med vår egen likegyldighet.