Seier i retten for norsk strikkedesign

Det er ikke lov å kopiere designen på norske strikkeplagg og få dem produsert billig i Østen. Det har Holt herredsrett i Tvedestrand avgjort i en rettstvist om strikkeplagg.