Svenskene gir ikke opp kampen om Kreditkassen

MeritaNordbanken gir ikke opp kampen om å overta Kreditkassen for 44 kroner per aksje. Onsdag forlenget svenskene budfristen til fredag den 31. mars klokka 17.