Japan planlegger oljeslipp

Japan vil eksportere 6 millioner fat fyringsolje i løpet av høsten. Oljeslippet kan føre til lavere råoljepris, mener oljeanalytikere.