Mer til film på kulturbudsjettet

Det blir ingen moms på kulturtjenester. Et spesielt løft tas i forhold til filmstøtten som økes med 58,9 millioner kroner til 190 millioner kroner.