Elendige plommar i Rogaland

Årets plommehaust blei heller dårleg for mange dyrkarar i Ryfylke. Men eit nytt forskingsprosjekt kan i beste fall gi norske forbrukarar fleire og billegare norske plommer.