Mye fritid på Åsgard C

De Knutsen OAS-ansatte på lagerskipet Åsgard C har helt fra starten gått over på såkalt 2-4-rotasjon, det vil si to uker om bord og fire uker fri. Det vanlige for norske offshoreansatte har vært to uker på, tre uker av, to uker på og fire uker av.