Svak økning i arbeidsledigheten

Det siste året er det blitt 8.100 flerearbeidsledige her i landet. Ved utgangen av mai var det registrert59.600 helt arbeidsledige, noe som utgjør 2,6 prosent avarbeidsstyrken, viser statistikk fra aetat.