Adventistbutikk til lagmannsretten

Eigaren av Brynesenteret går nå til lagmannsretten for å prøva å kasta butikken Bryne Helsekost ut av senteret. Saka var nyleg oppe for Jæren namsrett, kor eigarselskapet Svithun Eiendom AS ikkje fekk medhald i at helsekostbutikken må ut av kjøpesenteret den leiger lokale i.