• Universitetslektorene Axel Øijord og Inger Preus Nygaard går dypere i krevende spørsmål enn det vanlige sofasamtaler på TV gjør når de skal få studenter til å forstå omsorgsetikk og feminisme. Flexphil består av 14 ulike temaer. Disse temaene er brutt opp av flere ti minutter lange samtaler og refleksjoner. Ørn Borgen

Fra Ex.phil. til Flexphil

Examen philosophicum er Universitetet i Oslos (UiO) første store satsing på digitalisering av selve undervisningen.