• Universitetslektorene Axel Øijord og Inger Preus Nygaard går dypere i krevende spørsmål enn det vanlige sofasamtaler på TV gjør når de skal få studenter til å forstå omsorgsetikk og feminisme. Flexphil består av 14 ulike temaer. Disse temaene er brutt opp av flere ti minutter lange samtaler og refleksjoner. FOTO: Ørn Borgen

Fra Ex.phil. til Flexphil

Examen philosophicum er Universitetet i Oslos (UiO) første store satsing på digitalisering av selve undervisningen.