Tek dei skulen, døyr bygda

Motstanden mot skulesentralisering er sterk på Nesflaten. Dei vilha sitt vesle samfunn i fred.