Flere tips til lavere skatt

Foreldrefradrag. Post 3.2.10. Alle som kan legitimere utgifter til pass og stell av barn som er født i 1988 eller seinere (handikappede barn kan være eldre) har krav på fradraget. Vær særlig oppmerksom dersom du har hatt barn i privat barnehage eller hos dagmamma, for da er ikke oppgave levert skattemyndighetene. Men du har likevel krav på inntil 25.000 kr for ett og 30.000 kr for to eller flere barn. Du har også krav på fradrag selv om du får skattefri kontantstøtte. Bruk post 5.0 til å føre opp fradraget. Legg ved kvittering.