Kredittilsynet kritiserer handel med «grå» it-aksjer

Kunder i aksjemarkedet er blitt lurt til å betale for høye priser på it-aksjer, mener Kredittilsynet.