Kommunen, en lite lønnsom prestisjekunde

Fokus Bank mister etter alt å dømme, sin avtale med Stavanger kommune fra nyttår. Men Fokus-sjef Morten Bjørnsen ligger ikke våken av den grunn. Rådmann Ole Hetland innstiller på at Sparebank 1 SR-bank fra nyttår får ta over som kommunens hovedbankforbindelse. Dette inkluderer Stavanger kommunale pensjonskasse. Fokus Bank, som vant oppdraget i 1995 etter hard kamp blant annet med SR-bank, er likevel ikke fortvilet.