Ber Statsbygg om å kjøpe Allianse-bygg

Høgskolen i Stavanger (HiS) ber Statsbygg Vest om å overta Alliansebygget på Ullandhaug.