Ptil krever Snorre-garantier

Petroleumstilsynet (Ptil) vil bruke den tiden det trenger før det lar Snorre A starte opp i igjen. Det kan koste Statoil dyrt.