Skolebøker for 10.000 kr

Å bli kokk er en dyr utdannelse. 10.000 kroner for nye skolebøker må elevene regne med.