Bankene følger ikke opp rentenedgangen

Bankene kutter i rentekutten, og gir ikke lånekundene full valuta for Norges Banks siste rentenedsettelse på 0,25 prosentpoeng.