«Den blinde ku» fann gullkorn i USA

Det nystarta meieriet i Vikedal har nettopp sendt 10 tonn med nøkkelost til USA. Dermed har det vesle Ryfylkemeieriet, som ber namnet «Den blinde ku», fått eit gjennombrot på eksportmarknaden.