Gjedrem: – Norge heldig plassert i høykonjunkturen