Norge avventer EUs laksetoll-dragkamp

Norske myndigheter avviser ikke nye samtaler om en minste-prisordning for laks, men vil først se hva EU eventuelt foreslår.