- Ferjeskandale fra Leikanger-byråkratene

Det blir ikke flere ferjer i Tausambandet neste år. Kapasiteten over Boknafjorden blir heller ikke økt.