- Høy bensinpris bremser bilbruken

Gjennomgangstonen blant norske bilister er klar: Bensinprisen er for høy.