Forsker fra Klepp fikk utmerkelse

Dr. scient Grete Jonsson fikk i går Rogalands forskningspris 2003 for fremragende forskning omkring miljøpåvirkning i havet som følge av utslipp offshore.