Nervøsitet driver oljeprisen oppover

I uvanlig lang tid har oljeprisen ligget på godt over 30 dollar, drevet av nervøsitet for oljeeksporten fra Irak og bensinmangel i USA.