Helge Lund har sans for Vestlandets verdiskapning

— Jeg oppfatter ikke Statoil som et politisk dyr i særklasse, mensom et kommersielt børsnotert oljeselskap, sier Helge Lund.