Norsk-finsk samarbeid slo ut anbud fra Sola

Bygging av motorene til Luftforsvarets nye NH-90-helikoptre er i full gang på Kjeller i samarbeid med det finske selskapet Patria.