Gundersen-bygget blir restaurant eller forretning

Huset som tidligere har rommet E. Gundersen Sild og Riggen gate— kjøkken, er solgt til eiendomsselskapet Otium AS for 8,5 millioner kroner.