Sykehuset gikk i balanse

— Vi har gjort en bra jobb. Dette resultatet kommer ikke av seg selv. Flere ting har bidratt til at sykehusdriften gikk i balanse i 2002, sier administrerende direktør i Helse Stavanger, Erik Tjemsland.