Boligbyggingen opp 24 prosent i fylket

Stavanger doblet nesten tallet for bygging av nye boliger i årets sju første måneder. Fire av ti igangsatte boliger i Rogaland bygges i oljehovedstaden.