- Rekordhøye oljeinvesteringer gir økte klimagassutslipp