Ulykke på bore­innretning førte til amputasjon – Ptil fant flere avvik

Petroleumstilsynet (Ptil) fant sju avvik i granskingen av en hendelse på boreinnretningen Linus, hvor en person ble alvorlig skadd.

Ulykken skjedde på riggen Linus, tidligere West Linus. Her er riggen fotografert i Åmøyfjorden i 2014.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Hendelsen skjedde 10. november i fjor, i forbindelse med reparasjonsarbeid på babord kabelkjede, på den oppjekkbare boreinnretningen Linus, som opereres av Odfjell Technology.

Boreinnretningen Linus ligger på Tommeliten-feltet i Nordsjøen.

Den skadde personen holdt på å løsne mutterne på en ødelagt sideplate, på et av leddene på kabelkjeden. Vedkommende lå mellom nedre og øvre kabelkjede da den øvre delen kollapset. Deler av kjedet falt ned, og personen fikk en arm og hodet i klem, melder Petroleumstilsynet på sine hjemmesider.

Måtte amputere

Kabelkjeden er en leddet kabel- og rørgate med kabler og slanger, som gir tilførsel av vann, strøm, boreslam og luft til boremodulen når denne flyttes mellom forskjellige brønnslisser.

Klemskaden førte til at armen måtte amputeres mellom skulder og albue. Personen fikk ingen varige hodeskader, men fikk mindre frakturer i skulder og rygg.

Hendelsen kunne under minimalt endrede omstendigheter fått fatale utfall for arbeidslaget som besto av den skadde personen og en håndlanger. Håndlangeren ble ikke fysisk skadd etter hendelsen.

Flere avvik

Under granskningen fant Ptil sju avvik. Arbeidet var blant annet ikke registrert, planlagt eller risikovurdert i henhold til krav i selskapets styrende systemer.

Bakenforliggende årsaker var manglende kontroll og styring av teknisk tilstand, manglende kontroll av arbeid, mangler ved styrende dokumentasjon og prosedyrer, ufullstendige handoverrutiner og avklaringer rundt roller og ansvar.

Petroleumstilsynet har sluttført granskingen. Tilsynet har gitt Odfjell innen 23. mars i år til å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Publisert: