Regjeringen stiller grønne krav til statlige selskaper

Et sjumilssteg på klima. Det mener næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil bli effekten av en rekke nye krav og forventninger til statlige selskaper.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lover at staten skal stille strengere krav til statlige selskaper.
  • NTB-Bibiana Piene og Øyvind Aukrust
Publisert: Publisert:

– Det vi gjør her, vil ha global betydning. Alle statlige bedrifter må sette klimamål som gir et troverdig svar på hvordan vi kan komme til netto null utslipp innen 2050, i tråd med Parisavtalen, sa Vestre da han fredag la fram regjeringens stortingsmelding om statlig eierskap.

– Dette er en melding som tar det statlige eierskapet i en vesentlig grønnere og mer framtidsrettet retning, slår han fast.

Lang vei

Vestre skrur hardt til på grønne forventninger til selskapene. Heretter skal alle de 70 selskapene staten eier eller har eierinteresser i, være forpliktet til å sette nye og ikke minst vitenskapsbaserte mål for klima og bevaring av natur.

Selskapene må også rapportere både på direkte og indirekte utslipp og på klima- og naturrisiko.

Ifølge Vestre er det få statlige bedrifter som oppfyller dette kravet.

– Det er bare 2 av 70 statlige selskaper som i dag har mål om netto null utslipp i 2050, konstaterer han.

Bærekraft

I tillegg skal selskapene inkludere FNs bærekraftmål i strategier og jobbe aktivt med å følge dem opp i driften.

– Bærekraft i bred forstand blir en gjennomgående tråd. Det innebærer å kartlegge, forebygge og begrense mulige negative effekter og skader av virksomheten på natur, mennesker, samfunn og miljø, sier Vestre.

Miljøoganisasjonene ZERO og Verdens naturfond (WWF) mener det er bra at slike krav omsider kommer.

– Men når klima og natur løftes slik av regjeringen, forventer vi at selskapet legger nye prosjekter med store klimagassutslipp og høy naturrisiko som Wisting i Arktis, Rosebank i Storbritannia, Bay du Nord i Canada og oljeletingen i offshore Argentina, i skuffen, sier generalsekretær i WWF Karoline Andaur.

Skroter mål

Samtidig skroter regjeringen tidligere mål om å redusere statens eierskap.

– I det ligger et pragmatisk syn om at vi både kan øke og redusere eierskapet etter hva som tjener landet best. I den forrige regjeringens eierskapsmelding var det et klart mål å redusere statens eierskap, sier Vestre.

De statseide selskapene har til sammen en verdi på rundt 1.200 milliarder kroner, godt over 3.000 ansatte og utgjør en femdel av Oslo Børs.

Regjeringen utvider også begrunnelsene for at staten kan gå inn som eier eller skyte kapital inn i et selskap. For eksempel blir samfunnssikkerhet og tilgang på energi og naturressurser nye begrunnelser.

– Avsporing

Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland er imidlertid lite imponert.

– Eierskapsmeldingen er en avsporing fra det debatten nå bør handle om: Hvordan vi kan styrke et mangfoldig privat næringsliv. Stadig leser vi om utflytting av norske eiere til andre land og at den politiske risikoen ved å investere i Norge øker, sier hun og peker på økte skatter og høyere kostnader.

– Mange bedrifter frykter for at viktige investeringer og arbeidsplasser går tapt. Vi savner en næringsminister som er opptatt av å løse de store problemene bedriftene nå opplever, sier Helleland.

Bremser lønnsgalopp

Som tidligere meldt vil Vestre også begrense lønnsveksten til topplederne i statlige selskaper. I tillegg vil han begrense adgangen til å gi bonuser.

– Det tror vi skal bidra både til å dempe lønnsveksten for ledere i statlige selskaper og minske lønnsgapet, sa Vestre på pressekonferansen.

Publisert: