• Gro Tepstad, til venstre, og Elsa Kvam tilbyr behandling til dem sliter med forskjellige former for avhengighet. Jon Ingemundsen

Vil hjelpe rusavhengige voksne

Hver tiende voksne får rusproblemer en eller flere ganger i livet. Det forsøker behandlingsteamet Tepstad & Kvam å gjøre noe med.