• Kidane og formann Tor Erik Radford skifter dekk. Administrerende direktør Ståle Oftedal er fornøyd med Kidanes innsats på verkstedet, og stiller seg positiv til et lengre samarbeid med Johannes Læringssenter. FredrikRefvem

Lærer språk hos Toyota

Tekleab Kidane fra Eritrea lærer seg norske ord og uttrykk i jobben som bilmekaniker. Johannes Læringssenter ønsker åpnere dører i næringslivet.