• Solfrid Flateby tjener fem ganger så mye som mannen, Lars Flateby. Hennes arbeidsmengde gjør at han tar mer ansvar på hjemmebane. Døtrene Milla (5), Mie (9) og katten Henrik synes det er en grei ordning. Stein J. Bjørge, Aftenposten

Mor jobber overtid, far leker

I hvert fjerde par tjener kvinnen mer enn mannen.