• Hjernemodellen i plastikk som Vegard Jørmeland(til høyre) holder ble brukt under forskningen som ble lagt til grunn for utviklingen Zoaring Adaptive. Henrik Jesman Sunde holder en EEG-maskin. Syed Ali Shahbaz Akhtar

De nye læremestrene

Tre lokale gründere skal revolusjonere måten du lærer på.